Tip-Top temple in bangkok

ค้นพบสามของวัดที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ: วัดไตรมิตรบ้านที่โดดเด่น 3 เมตรสูงภาพพระพุทธรูปทองคำ - แพรว, วัด Tip-Top ในกรุงเทพฯตัวเลข 5 ตันของทองที่เป็นของแข็ง วัดโพธิ์บ้านนับถือยักษ์พระพุทธไสยาสน์และโรงเรียนนวดแผนโบราณในขณะที่วัด Benjabophit มีชื่อเสียงในการที่สง่างามของอาคารหินอ่อนสีขาวและพระพุทธรูปเยื่อบุผนังกุฏิที่อยู่เบื้องหลังอุโบสถ

หรือให้รวมการท่องเที่ยวที่จะวัดสามดังกล่าวข้างต้นด้วยการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ภายในที่ซับซ้อน 61 เอเคอร์ของคุณจะพบสิ่งที่เป็นไม่ต้องสงสัยหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก, วัด Tip-Top ในกรุงเทพฯ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)