Tip-Top River Kwai Kanchanaburi

กาญจนบุรีเป็นดินแดนที่ปกคลุมไปตลอดกาลในประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกสำหรับสงครามโลกครั้งที่สองที่มีชื่อเสียงของสถานที่สำคัญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว (แคว) แม่น้ำ Tip-Top แควกาญจนบุรี  และทางรถไฟสายมรณะ - จังหวัดตะวันตกนี้ถูกใช้โดยกองทัพญี่ปุ่นเป็นเส้นทางเสบียงกลยุทธ์เป็นพม่าและเกิน ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีแล้วเปิดออกไปยังหน้าผาสูงชัน - เพิ่งแขวนอยู่บนขอบ - ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ทางรถไฟเป็นความตายในวันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่งดงามที่สุดใน ประเทศ

ประวัติความเป็นมา แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่กาญจนบุรีจะสามารถให้ได้เป็นจังหวัดที่ภูมิใจนำเสนอภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของป่าเขตร้อนหนาแน่นแม่น้ำ Tip-Top แควกาญจนบุรีแม่น้ำและลำธารครอบคลุมและการสะกดผูกพันน้ำตกที่มีสระว่ายน้ำสีมรกต งดงามแม่น้ำแควน้อยตัดผ่านหุบเขาที่เขียวชอุ่มขนาบข้างด้วยหน้าผาสูงชันทั้งสองด้านทำให้การเดินทางของแม่น้ำใหญ่โดยแพไม้ไผ่หรือเรือเร็วหางยาว